Nowa Ziemia

Poszukujemy miejsca, które może się stać Domem Spotkań Lamier.

Chcielibyśmy aby ten Dom pełnił wiele funkcji :

- mógł być domem gościnnym dla indywidualnych osób i grup

- jako miejsce wyciszenia i kontemplacji dla tych, którzy chcą zastanowić się nad sobą i podjąć ważne dla siebie decyzje, lub spotkać ludzi podobnych sobie

- miejsce wspólnych warsztatów

- zabawy

- wielu innych projektów

 Marzymy aby Dom Spotkań Lamier stał się domem dla wszystkich ras, narodowości, wyznań i wszelkich odmienności i aby był dla wszystkich wspaniałą lekcją o boskiej różnorodności.