Nowa Ziemia

Spontanicznie zawiązaną, nie zrzeszoną formalnie grupą ludzi, którzy chcą propagować ważne naszym zdaniem idee dla współczesnego świata.

SKĄD CZERPIEMY?

Przede wszystkim z własnego wnętrza, doświadczenia, rozumu i intuicji.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Propagujemy idee nowego społeczeństwa

- Wspomagamy tworzenie się nowych wspólnot, które chcą wykreować nowe relacje społeczne

- Popularyzujemy Konstytucje Nowej Ziemi

- Organizujemy na powyższe tematy seminaria dyskusyjne

- Podróżujemy po świecie z grupami, aby poznać odmienne punkty widzenia

KIM NIE JESTEŚMY

- Nie jesteśmy żadną organizacją rządową, ani pozarządową.

- Nie jesteśmy organizacją religijną, wyznaniową ani sektą.

- Nie jesteśmy organizacją polityczną, rasową ani narodową.

- Nie posiadamy struktury ani władz.

- Nie oczekujemy żadnych deklaracji. My jedynie propagujemy postępowe idee.

- Nikogo i niczego nie zamierzamy obalać, a jedynie zachęcić ludzi do samodzielnego myślenia i wybrania nowej drogi w duchu prawdziwej odpowiedzialności za los własny i los tego świata.

NA CZYM SIĘ NIE OPIERAMY

- Nie opieramy się na żadnej religii ani poznanej doktrynie społecznej, czy filozoficznej.

- Nie czerpaliśmy inspiracji z żadnego poznanego programu społecznego ani systemu politycznego.

- Nie opieramy się również na żadnej poznanej filozofii chociaż jesteśmy świadomi, że Ci którzy szukają w swoim wnętrzu dochodzą do prawd uniwersalnych.